Έγκριση Μαγιό- Δελτίο Τύπου FINA PR37 – FINA COMMISSION FOR SWIMWEAR APPROVAL

Η Επιτροπή της FINA η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση μαγιό, κα η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Αξιωματούχων της FINA, την Τεχνική Επιτροπή Κολύμβησης της FINA, την Επιτροπή Προπονητών της FINA, την Επιτροπή Αθλητών της FINA και τον Νομικό Σύμβουλο της FINΑ, συνεδρίασαν στις 18 Μαΐου του 2009 στη Λοζάνη (Ελβετία) και μετά από εξέταση 348 μαγιό από 21 κατασκευαστές προώθησε την παρούσα πρόταση στην Εκτελεστική της FINA, που αποφάσισε …περισσότερα

Κατάλογος Εγκεκριμένων μαγιό- List of approved swimsuits