Ενιαίο Πρωτάθλημα Κατηγοριών,ΟΑΚΑ, 21-25 Ιουλίου 2010

Οι προβλεπόμενοι από την Προκήρυξη της ΚΟΕ κανονισμοί συμμετοχής και το Πρόγραμμα