Τακτική Ημερίδα Ορίων, Θεσσαλονίκη, 3-4 Ιουλίου 2010

Συμμετοχές ( από ΠΕΚΚΔΜ)