ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝίκαιαΑποτελέσματα

Ευχαριστώ το Νίκο Σεβαστό (swim-news) για τα αποτελέσματα

Χειμερινοί Αγώνες Κατηγοριών Βόρειας Ελλάδας

Αποτελέσματα

 

Καλύτερες Επιδόσεις (Κ.Ο.Ε.)

Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ στις αντίστοιχες εγκυκλιους οι Κυτερες επίδόσεις ανά κατηγορία:  Ανδρών         –        Γυναικών.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛ/ΣΗΣ 2011

Ημερίδες Ορίων Χειμερινών Αγώνων, 5-6 Φεβρουαρίου 2011

Έκτακτη Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Ηράκλειο

Λάρισα

7ο ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ, ΟΑΚΑ 4-6 Φεβρουαρίου 2011

Αποτελέσματα Αγωνιστική ,   Προαγωνιστικά

Iστοσελίδα Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της ιστοσελίδας της Κ.Ο.Ε. Δείτε τη!

XEIMEΡΙΝΟ OPEN

Διεξαγωγή Χειμερινών Αγώνων Ανδρών – Γυναικών στη Θεσσαλονίκη : Δείτε το σχετκό έγγραφο της ΚΟΕ και το έγγραφο της  ΠΕΚΚΔΜ