29α ΝΙΟΒΕΙΑ, 16-17 Απριλίου 2011

  Συμμετοχές – Participations (από ΠΕΚΚΔΜ)

  Πρόγραμμα

  Προπόνηση συμμετεχόντων ομάδων Παρασκευή 15/4/11 Ποσειδώνιο   18.οο-20.30. Παράλληλα Τεχνική Σύσκεψη  

 Swimming practice for competing teams on Friday: 18.00-20.30 at Poseidonion swimming pool. In parallel a technical meeting will be held.