ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 30α ΝΙΟΒΕΙΑ

Προκήρυξη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ, 17-19 Φεβρουαρίου 2012

Συμμετοχές (ΚΟΕ)- Αποτελέσματα

Αποτελέσματα σε αρχείο Excel (μετατροπή από Ν. Σεβαστό, τον οποίο και ευχαριστούμε)

Βαθμολογία Ομάδων (από Άρη Νικαίας- Γ. Κασιούρη)

Χειμερινοί Αγώνες Κατηγοριών, 10-12 Φεβρουαρίου 2012

Θεσσαλονίκη : Συμμετοχές       Αποτελέσματα

Αθήνα: Συμμετοχές     Αποτελέσματα

Χειμερινό ΟΠΕΝ -Αποζημιώσεις Χειμερινού ΟΠΕΝ – Κατηγοριών

Οριστικά στη Λάρισα το Χειμερινό ΟΠΕΝ

Εγκύκλιος ΟΠΕΝ               Αποζημιωσεις Χειμερινού Κατηγοριών και ΟΠΕΝ

Πρόγραμμα Χειμερινού Κατηγοριών Β. Ελλάδας 

Πρόγραμμα Χειμερινού ΟΠΕΝ