Χειμερινό ΟΠΕΝ -Αποζημιώσεις Χειμερινού ΟΠΕΝ – Κατηγοριών

Οριστικά στη Λάρισα το Χειμερινό ΟΠΕΝ

Εγκύκλιος ΟΠΕΝ               Αποζημιωσεις Χειμερινού Κατηγοριών και ΟΠΕΝ

Πρόγραμμα Χειμερινού Κατηγοριών Β. Ελλάδας 

Πρόγραμμα Χειμερινού ΟΠΕΝ