Σίδηρος- σιδηροπενία

Τι σημαίνει χαμηλός σίδηρος ή χαμηλή φερριτίνη?  Πως επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα και αποκαθίσταται η κατάσταση του αθλητή? Διαβάστε…

Σίδηρος και σιδηροπενία