ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ, EΠΙΛΕΚΤΟΙ 2012-13

Ανακοικώθηκαν από την ΚΟΕ τα ονόματα των αθλητών της Προεθνικής 2012-13 και των επίλεκτων κολυμβητών-τριών: ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ-OΡΙΑ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ,   ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ,

καθώς και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα